Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

przetargi_archiwum

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Numer rachunku bankowego do wpłacania wadium BPH PBK SA 42 1060 1897 0000 4011 6000 0350

Informacja o wycofaniu ogłoszenia Dotyczy przetargu nieograniczonego na Montaż urządzenia hakowego HS 9 do przewozu kontenerów KP7 i KP9. W dniu 03.08.2006 r. na stronie www.portal.uzp.gov.pl zostało przez pomyłkę zamieszczone ogłoszenie nr OWP/2006/08/03-1329434 o przetargu nieograniczonym na Montaż urządzenia hakowego HS 9 do przewozu kontenerów KP7 i KP9. Zamawiający wycofuje niniejszym to ogłoszenie i przeprasza za powstałą pomyłkę.

 

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 86 składającej się z działek nr 1074/6, 1074/10 o łącznej powierzchni 0,7280 ha.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie linii wodociągowej magistralij w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

 

 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu z zabudową przeznaczoną do przewozu zwłok

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie samochodu z zabudową przeznaczoną do przewozu zwłok

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu z zabudową przeznaczoną do przewozu zwłok

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przekrycia dachu blachą powlekaną wraz z przemurowaniem kominów oraz wymianę obróbek blacharkich, wymiana rynien i rur spustowych

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na montaż urządzenia hakowego HS 9 do przewozu kontenerów KP7 i KP9

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dwóch kanałów naprawczych do przeglądów i napraw samochodów ciężarowych i autobusów (kategoria obiektu VIII) znajdujących się w budynku warsztatu samochodowego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na montaż urządzenia hakowego HS 9 do przewozu kontenerów KP7 i KP9.

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego wózka widłowego.

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych.

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. fabrycznie nowego autobusu średnio-pojemnościowego, przeznaczonego do regularnej komunikacji miejskiej.

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych.

 

Ogłoszenie o licytacji

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie renowacji kanału sanitarnego

 

Ogłoszenie o licytacji w dniu 24 lipca 2007 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Bielsk Podlaski, ul. Kościuszki 5

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Bielsk Podlaski, ul. Żarniewicza 4

 

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Bielsk Podlaski, ul. Kościuszki 5

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie pojazów należących do Przedsiębirstwa Komunalnego Sp. z o.o Bielsk Podlaski

 

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji placu bazy Spółki przy ul. Studziowdzkiej 37 w Bielsku Podlaskim.

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja Wspólnot Mieszkaniowych – 2008.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynków należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

 

Ogłoszenie o licytacji środków trwałych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie pojazów należących do Przedsiębirstwa Komunalnego Sp. z o.o Bielsk Podlaski

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - Termomodernizacja budynków należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja Budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja budynku biura oczyszczalni ścieków.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Termomodernizacja Budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Termomodernizacja budynku biura oczyszczalni ścieków.

 

 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przy ul. Wschodniej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja Budynków Wspólnot Mieszkaniowych II - 2009.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Termomodernizacja Budynków Wspólnot Mieszkaniowych II - 2009.

 

Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski

 

 Ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja Wspólnot Mieszkaniowych 2010.

 

 Ogłoszenie o przetargu na Rekultywację Składowiska Odpadów.

 

 Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa oleju opałowego lekkiego.

 

 Zakup ciągnika rolniczego posiadającego napęd na dwie osie z pługiem odśnieżnym przeznaczonym do prac komunalnych - UNIEWAŻNIONY.

 

Przekrycie dachu budynku w Bielsku Podlaskim ul. Kościuszki 7.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11-go Listopada w Bielsku Podlaskim.

 

 Zakup ciągnika rolniczego posiadającego napęd na dwie osie z pługiem odśnieżnym przeznaczonym do prac komunalnych.

 

 Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych na podstawie leasingu operacyjnego.

 

Usługa ubezpieczeń komunikacyjnych Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

 

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15kV, oraz wymiana rozdzielni SN w stacji transformatorowej NR 03-X41.

 

 Bezwykopowa renowacja linii wodociągowej żeliwnej DN 300 mm o długości ok. 545 mb.

 

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

 

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze, wraz z budową nawierzchni dróg wewnętrznych i chodnika przy ul. K. C. Norwida w Bielsku Podlaskim.

 

ZAPYTANIE CENOWE -Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Szkolnej 6 w Bielsku Podlaskim.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

ZAPYTANIE CENOWE - "Sporz±dzenie obliczeń na ciepło i opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków w zamówieniu "A" i "B"."

 

ZAPYTANIE CENOWE - Wykonanie chodnika i parkingu z kostki brukowej przy ul. Mickiewicza 41 w Bielsku Podlaskim.doc 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych

 

 Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych

 

 Zapytanie cenowe - Poniatowskiego.

 

 Dostawa paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim .

 

 Dostawa oleju opałowego lekkiego .

 

 Zakup Energii Elektrycznej .

 

 Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków.

 

Ogłoszenie - Usługa kontroli biletów.

 

 Przetarg w formie licytacji na sprzedaż środków - następny.

 

 Dostawa paliw dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim .

 

 Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Polnej wraz z wcinką w ul. Pogodnej w Bielsku Podlaskim.

 

 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

 

 Ogłoszenie o przetargu w formie ustnej licytacji na sprzedaż barakowozów.

 

 Zapytanie cenowe na przebudowę kominów wolnostojących na dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 11-go listopada 3 w Bielsku Podlaskim.

 

 Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach Inwestorów w Bielsku Podlaskim.

 

 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach Inwestorów w Bielsku Podlaskim.

 

 Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Poniatowskiego 2 w Bielsku Podlaskim.

 

 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego z zabudową do przewozu zwłok.

 

 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego z zabudową do przewozu zwłok - II.

 

Przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż przyczepy POM-Śrem TO 35.

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1791/7 o pow. 2,6042 ha oraz prawa własności usytuowanych na niej budynków - nieruchomości zabudowanej położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wschodniej 25.

 

 Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach inwestorów w Bielsku Podlaskim - II etap

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na montaż podzielników ciepła w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wymianę okien w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Bielsku Podlaskim.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przykanalików sanitarnych w ul. Rejtana, Matejki, H.Kołłątaja, E. Plater w Bielsku Podlaskim.

 

Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki mieszkalne w ul. Zamkowej oraz Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kontrolę kotłów.

 

Zaproszenie od złożenia oferty cenowej na docieplenie stropu piwnicy Żwirki i Wigury 3. 

 

Pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach Inwestorów w Bielsku Podlaskim - etap II”

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ul. Szkolnej 6 w Bielsku Podlaskim.

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki.

 

Montaż wodomierzy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Bielsku Podlaskim.

 

 Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach Inwestorów w Bielsku Podlaskim - etap III 

 

 

Dostawy oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. zo.o. w Bielsku Podlaskim

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy sanitarnych na posesjach Inwestorów w Bielsku Podlaskim - etap III”.

 

Przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż środków trwałych.

 

Dostawy paliw ciekłych dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

 

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

 

Usługa dozoru obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

 

 

Przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż środków trwałych 1/2014

 

Termomodernizacja budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Szkolnej 4A i ul. Sportowej 12A w Bielsku Podlaskim - zapytanie cenowe.

 

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski - wykonanie dokumentacji projektowej.

 

Dostawy paliw ciekłych dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 

 Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Białostockiej

 

 

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Białostockiej w Bielsku Podlaskim. 

 

 

 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Białostockiej w Bielsku Podlaskim

 

Budowa kanału sanitarnego wraz z siecią boczną w ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim.

 

Licytacja środków trwałych - sprzedaż przyczep 

 

 Sprzedaż nieruchomości - Białostocka

 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bielsku Podlaskim  przy ulicy Białostockiej, na działce ozn. numerem geodezyjnym 1071/1

- Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dubiażyńskiej 4 w Bielsku Podlaskim.

 -  Sukcesywne dostawy paliw ciekłych - ON, Pb95

- Sukcesywne dostawy oleju opałowego

- Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

 - Świadczenie usług kominiarskich

 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul.Białostockiej w Bielsku Podlaskim.

- Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków - zapytanie cenowe.

- Sprzedaż nieruchomości - Białostocka

- Sprzedaż spycharki gąsienicowej DT - 75

- Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego autobusu komunikacji miejskiej.

- Montaż wodomierzy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Bielsku Podlaskim- UNIEWAŻNIONY

- Montaż wodomierzy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Bielsku Podlaskim

- Przetarg 136. Dostawa energii elektrycznej

- Przetarg 134. Sukcesywne dostawy paliw ciekłych - ON, Pb95

- Dostawa autobusu przeznaczonego do komunikacji miejskiej

- Przetarg 137. Dostawa energii elektrycznej

- Przetarg 138. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na Dostawy energii elektrycznej.

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul.Białostockiej w Bielsku Podlaskim.

 - Przetarg 140. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Białostockiej w Bielsku Podlaskim.

- Przetarg 141. Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków .

- Przetarg 142. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Białostockiej w Bielsku Podlaskim.

- Przetarg 143. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Białostockiej w Bielsku Podlaskim.

- Przetarg 144. Dostawa autobusu przeznaczonego do komunikacji miejskiej.

- Przetarg 145. Zapytanie cenowe - Budowa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej oraz termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 12A w Bielsku Podlaskim


 

Formy wadium

 

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.